ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ทีมฟุตบอลเหี้ยอาละวาด
รายละเอียดผลงาน

        โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี (อบจ.ชบ.10) ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องการพัฒนามาตรฐานทางกีฬาด้วยการส่งเสริมกีฬาอย่างกว้างขวาง และทั่วถึงตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนามาตรฐานกีฬาให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น และด้วยในปัจจุบัน ได้มีสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศได้จัดการเรียนการสอน และนโยบายเช่นเดียวกับโรงเรียนกีฬา ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาในการแข่งขันระดับประเทศสูงขึ้น และมีนักกีฬาที่สามารถพัฒนาสู่การแข่งขันระดับนานาชาติเป็นกำลังของประเทศต่อไป

          ปัจจุบันโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี (อบจ.10) ได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามนโยบายและความต้องการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เล่นกีฬาอย่างหลากหลาย  ส่งเสริมความเป็นเลิศในกีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างจริงจัง โดยเฉพาะฟุตบอล และฟุตซอล เพื่อดึงดูดเยาวชนนักกีฬาในท้องที่และเพิ่มจำนวนนักเรียน ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมานักกีฬาของโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคีก็ได้เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภททีมฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี  นอกจากนั้นยังส่งทีมฟุตบอล และทีมฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นที่รู้จักของหน่วยงาน และสถาบันทางการศึกษา หน่วยงานรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ  ในนาม  โดยโรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี ได้ใช้โลโก้ทีมเป็นรูปตัวเงินตัวทอง เนื่องจากบริบทของโรงเรียนพื้นที่โดยรอบเป็นป่ากระฐินจึงทำให้เป็นอยู่อาศัยของตัวเงินตัวทองเป็นจำนวนมา จึงได้นำมาจัดทำเป็นโลโก้ประจำทีมในนาม " ทีมเหี้ยอาละวาด "

        

โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2563,16:16   อ่าน 359 ครั้ง